Jezelf ontwikkelen is een investering. Je krijgt er iets voor terug wat onbetaalbaar is.

tarieven Particulieren

Leren Leren Methode

  • Voor jeugd 12+ in het voortgezet en beroepsonderwijs, 6 klokuren op één zaterdag: € 195,-
  • Voor basisschooljeugd vanaf 8 jaar, 8 bijeenkomsten van 75 minuten: € 275,-
(prijzen zijn inclusief 21% btw)

Training open inschrijving

Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier op deze website.

Coaching

  • Telefonisch kennismakingsgesprek: kosteloos en vrijblijvend
  • Losse coachingssessie van 60 minuten: € 90,-
  • Losse coachingssessie van 90 minuten: € 135,-
  • Losse coachingssessie in het weekend: toeslag van € 20,-
  • Zap-Q vragenlijst inclusief terugkoppeling van 60 minuten: € 305,-
(prijzen zijn inclusief 21% btw)

Het is ook mogelijk een pakket af te nemen. Dan betaalt u 1 bedrag voor een heel coachttraject. De kosten van een pakket is afhankelijk van of u face-to-face gesprekken, e-Coaching of Blended coaching wenst. Neem voor meer informatie contact op via het contactformulier op deze website.

Particulieren kunnen op verschillende manieren hun kosten voor coaching (gedeeltelijk) vergoed krijgen:

Via de belastingdienst

Wanneer u als particulier de kosten voor (loopbaan)coaching zelf betaalt, dan kunnen deze kosten vallen onder studiekosten en scholingsuitgaven, en aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Het doel van de studie of opleiding (i.e. coaching) moet zijn, hetzij het verbeteren van uw financieel-economische positie, hetzij het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die u nodig heeft voor het verwerven of behouden van inkomsten uit tegenwoordige arbeid. Neemt u contact op met de belastingdienst of u in uw specifieke situatie de kosten voor (loopbaan)coaching mag aftrekken van de inkomstenbelasting. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. In dat geval is de BTW (21%) terug te vorderen. Neemt u contact op met de belastingdienst voor meer informatie.

Via de werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachingstraject als zeer effectief ervaren. Informeert u bij uw werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Via de Arbo-dienst van uw bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet houdt in dat de werkgever bij uitval van de werknemer verplicht is om alles in het werk te stellen om het herstel van de werknemer te bevorderen. De werknemer op zijn beurt heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om hieraan mee te werken. Coaching kan in het kader van de Wet Poortwachter ingezet worden ter verhoging van de psychische weerbaarheid. De kosten van het coachingstraject worden dan (over het algemeen) gedragen door de werkgever. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dient u contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via het UWV

Als u een uitkering ontvangt, dan kunt u bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van uw herstel en reintegratie. U kunt met het UWV een Individuele Reïntegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan u beschikbaar waarmee u uw coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

neem contact op

NOBCO
EMCC
CoachingMonitor
CRKBO
Team Toppers
LEREN LEREN Methode
Onderzoek Beelddenken
Carpe Vitam coaching partners:
coachfinder
Ik voldoe als coach aan de strenge kwaliteitseisen van Coachfinder, een initiatief van Psychologie Magazine
“ The future depends on what you do today... ”

- Mahatma Gandhi -

Carpe Vitam coaching : Tarieven