Wilt u snel en effectief uw kwaliteiten en competenties in kaart brengen?

Online assessments

De Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst is zowel geschikt voor u als particulier ten behoeve van uw ontwikkeling, als voor organisaties ten behoeve van selectie of ontwikkeling van medewerkers binnen organisaties.

voor particulieren

Wilt u een duidelijk overzicht van uw persoonlijkheidskenmerken? En wilt u weten hoe deze kenmerken van invloed zijn op een bepaalde functie? Een online assessment kan u helpen deze vragen te beantwoorden.

Het rapport, wat voortkomt uit de vragenlijst, geeft inzicht in belangrijke persoonlijkheidskenmerken die onder andere van invloed zijn op:

  • De wijze waarop u beslissingen neemt
  • De wijze waarop u bij voorkeur uw werkt uitvoert
  • Uw gevoelens en emoties
  • De wijze waarop u contact met anderen maakt en onderhoudt

Het rapport maakt tevens inzichtelijk wat het effect is van uw persoonlijkheid op de competenties die nodig zijn om een bepaalde functie succesvol uit te kunnen oefenen. Dat betekent dat er wordt gekeken naar de mate waarin u over de natuurlijke talenten beschikt om bepaalde competenties makkelijker of moeilijker te kunnen laten zien/te ontwikkelen.

De Zap-Q persoonlijkheidsvragenlijst behoort tot de nieuwste generatie persoonlijkheidsvragenlijsten, gebaseerd op de zogenaamde Item Response Theorie. De vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente.

locatie

De coachingssessies vinden plaats in:

Het Coachhuis
Burgemeester Lambooylaan 18
1217 LD Hilversum

NOBCO
EMCC
CoachingMonitor
CRKBO
Team Toppers
LEREN LEREN Methode
Onderzoek Beelddenken
Carpe Vitam coaching partners:
coachfinder
Ik voldoe als coach aan de strenge kwaliteitseisen van Coachfinder, een initiatief van Psychologie Magazine
“ Dankzij het assessment kreeg ik een helder beeld van mijn eigen karakter en werd mij duidelijk wat mijn sterke en zwakke punten zijn. ”

Thomas (41 jaar) - assessment

Carpe Vitam coaching : Assessments

voor organisaties

Ontwikkel assessment

Het vertrekpunt van een gedegen ontwikkelplan is vaak een nulmeting, welke de competenties van de medewerker meet. Met bijvoorbeeld een 360 graden feedback-onderzoek ziet u snel wat goed gaat en waar behoefte is aan ontwikkeling.

De volgende stap is kijken naar verklarende persoonlijkheidskenmerken. Dit zijn de kenmerken die verklaren waarom de medewerker bepaald gedrag duidelijk wel of juist niet laat zien. De persoonlijkheidstest Zap-Q geeft u inzicht in deze oorzaken.

Zodra de ontwikkelbehoefte in kaart is gebracht, volgt het persoonlijk ontwikkelplan, eventueel gevolgd door coaching. Tijdens en aan het einde van de ontwikkelperiode, toetst u of de medewerker voldoende vooruitgang heeft geboekt. Het 360 graden feedback-onderzoek is hier een uitstekend instrument voor.

Selectie assessment

Kiest u de beste kandidaat uit alle aanmeldingen? Is de sollicitant in staat de vacature goed in te vullen? Een selectieprocedure moet dat duidelijk maken. Het is niet altijd gemakkelijk om de juiste kandidaat te selecteren. Waarom? Door te veel focus op het CV. Helaas mist men dan tóch nog veel persoonlijke eigenschappen van de kandidaat. Hoe maakt u bijvoorbeeld uit het CV op of de kandidaat behoefte heeft aan regels en structuur? Online assessments geven u antwoord op veel vragen waarop een CV of selectiegesprek geen antwoord geeft.

neem contact op

Carpe Vitam coaching assessments